Svět kostiček | Projekt putovní výstavy exponátů ze stavebnice LEGO® a mini-obchůdek
Unikátní putovní výstavy

Projekty unikátních putovních výstav exponátů sestavených z kostiček stavebnic LEGO® a SEVA® pod názvem Svět kostiček® jsou pro regionální instituce jako muzea, hrady, zámky a soukromý sektor individuálně navrženy, sestaveny a realizovány, "na míru" - dle požadavků, prostorových možností, velikostí expozičních ploch a dalších důležitých kritérií každé instituce, která si s časovým předstihem rezervuje termíny k přípravě a realizaci výstavy.

Co je Nového?
CHEVA - český fenomén v Muzeu regionu Valašsko na zámku ve Vsetíně ...
Výstava SVĚT KOSTIČEK ​​ Výstava exponátů slavné stavebnice. Rodiče i ...
  Návštěvníci se mohou od 24. 03. 2023 – do 03. 06. 2023 těšit n...