Svět kostiček® a kostičky stavebnice CHEVA®

JAKÁ JE NAŠE PŘIDANÁ HODNOTA?

O ateliérové tvorbě modelů a divizního sbírkového fondu projektu Svět kostiček® ze stavebnice CHEVA se mohou návštěvníci výstavy dozvědět více informací z čestných posterů, které jsou vyvěšeny na zdech jednotlivých výstavních prostor. 
do expozičních prostor. Dětská herna je dle prostorové kapacity přidružené k expozici a poptávky koncipovaná o velikosti jedné i více herních zón a je zónována pro děti ve věku od 6. měsíců výše. 

Projekt není sponzorsky ani jinak podporován výrobní společností Chemoplast, ani jinou další institucí. Jedná se o samostatný projekt, financovaný a podporovaný pouze ze strany autora výstavy Svět kostiček®, která je autorem i případnými dalšími vystavovateli ve spolupráci instalována a deinstalována výhradně v jejich osobním volnu.

V JAKÉ CENOVÉ RELACI SE POHYBUJEME?

Výše vstupného je nastavena tak, aby pokryla náklady spojené s přípravou a provozem výstavy (tisk a distribuce reklamy, úklid, obsluha, ostraha, zabezpečení objektu a expozičních prostor - kamerový systém, čidla a jiné bezpečnostní prvky, pravidelnou údržbu exponátů, nájem expozičních ploch a prostor, osvětlení, vytápění). Pro vášnivé příznivce stavebnice CHEVA finančně příznivá výše vstupného také nabízí možnost opakované návštěvy a možnost využití komfortní herny.

Návštěvníci si mohou v průběhu výstavy Svět kostiček® zakoupit v mini-obchůdku z vybraných druhů stavebnice CHEVA a servisní balíčky s novými díly různých typů a barevných variant. Pokud projekt výstavy Svět kostiček® prodej stavebnic nabízí, mini-obchůdek k této výstavě ze strany tohoto projektu je vždy viditelně označen svým názvem Svět kostiček®.

ZAUJALI JSME VÁS?

Chtěli byste znát požadavky a podmínky k realizaci expozice právě ve vaší instituci? Pokračujte prosím zde.