Vzdělávací centrum

Mobilní vzdělávací centrum je záměrný a cílevědomý proces formování osobnosti jedince tak, aby vychovávaný získal správné postoje k technice a jejímu užívání v běžném životě, pomocí systematického nástroje - kostiček SEVA®.

Nabídka odborného vedení vzdělávacích aktivit zkušenými lektory a odborníků z řad pedagogů, architektů, stavitelů, designérů, příznivců kostiček SEVA® (AFOSů) s využitím produktů SEVA® a typových dílů SEVA®. Jedná se tak o unikátní a jedinou edukativní podporu s kompletní metodikou výuky a vzdělávání pomocí dílů české stavebnice SEVA® (předškolní program; mladší školní věk, starší školní věk), která je díky své mobilitě dostupná kdekoliv po republice, pod názvem "SEVA STAVITELSKÁ AKADEMIE".

 

"SEVA STAVITELSKÁ AKADEMIE" nabízí:

Individuální a kolektivní kurzy pod vedením zkušeného lektora zaměřené na výuku kreativní realizace komplexního návrhu modelu, osvojení znalostí a zkušeností s různými technikami skládání z kostiček polytechnické stavebnice SEVA®, dovedností zkonstruovat modely na základě inspirativní předlohy, bez návodu k sestavení i po paměti, v různých úrovních obtížnosti a rozšířit tak svou kreativitu i fantazii.

Individuální a kolektivní kreativní kurzy se zaměřením na osvojení techniky konstrukce jednoduchých mechanismů a strojů k zábavnému seznámení dětí se zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi, kolektivní sestavování modelů dle stupně náročnosti.

Součástí stavitelského kurzu je atraktivní cyklus přednášek o fenomenálním světě z kostiček SEVA®, slovníček obecných pojmů, osobnosti v tvorbě z kostiček, individuální i kolektivní realizace navrženého díla; výběr témat prezentací dle individuálních požadavků objednatele.

Prezentace atraktivních funkčních pohyblivých modelů ze stavebnice SEVA® s interpretací pohybu.

 

Přednosti projektu Mobilního Vzdělávacího Centra pomocí kolektivního kurzu SEVA STAVITELSKÁ AKADEMIE:

Stimulace rozvoje dětí se zaměřením na podporu rozvoje dětské fantazie, kreativní tvorby, řeči, prostorové a pravolevé orientace, dovedností četby, matematických, technických a přírodovědných představ.

Osvojení činnosti směřující k získání a zdokonalení kreativních schopností a vlastností dítěte.

Zvýšení citlivé motoriky prstů i rukou dítěte k zajištění efektivních výsledků v tvorbě s kostičkami Seva®.

Rozšiřování dětské fantazie v teoretické i praktické rovině.

Účast modelů stavitelů v celostátní soutěži SEVA® Stavitel s nejkreativnějšímimodely o hodnotné ceny – dle termínů soutěže vypsaných výrobcem

Dlouhodobá spolupráce s pedagogy a odborníky.

 

Nabídka je určena pro:

Doplnění školní výuky dětí v kolektivu v rámci výukových předmětů "Kreativní výchova" nebo "Praktické činnosti".

Mimoškolní zájmové aktivity.

Příměstské dětské tábory.

Individuální skupiny dětí školního věku.

Instituce, ve kterých je realizován projekt putovní výstavy "Svět kostiček".

 

Technická podpora:

Kvalitní ozvučení prostor mobilní zvukovou aparaturou, mikrofony. Audio-vizuální technika.

Ceník jednotlivých kurzů a dalších služeb z nabídky Vám bude zaslán dle zájmu na základě individuálních požadavků. Kontaktujte nás pomocí webového formuláře nebo na e-mailové adrese: svetkosticek@svetkosticek.cz.