Vzdělávací centrum

Mobilní vzdělávací centrum je záměrný a cílevědomý proces formování osobnosti jedince tak, aby vychovávaný získal správné postoje k technice a jejímu užívání v běžném životě, pomocí systematického nástroje - kostiček LEGO® a CHEVA®.

Nabídka odborného vedení vzdělávacích aktivit zkušenými lektory a odborníků z řad pedagogů, architektů, stavitelů, designérů, příznivců kostiček LEGO® (AFOLů) a SEVA® (AFOSů) aj. s využitím produktů LEGO® a SEVA®. Podpora metodik společností Lego Education® a SEVA® (předškolní program; mladší školní věk, starší školní věk, WeDo™; více na http://education.lego.com/).

Projekt nabízí:

Individuální a kolektivní počítačové kurzy pod vedením zkušených lektorů zaměřené na výuku virtuálního návrhu díla a osvojení uživatelského prostředí programů určených pro 2D / 3D návrh z kostiček.

Individuální a kolektivní kreativní kurzy se zaměřením na osvojení techniky konstrukce jednoduchých mechanismů a strojů k zábavnému seznámení dětí se zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi, kolektivní sestavování modelů dle stupně náročnosti.

Atraktivní cyklus přednášek o fenomenálním světě z kostiček LEGO® a SEVA®, slovníček obecný pojmů, osobnosti v tvorbě z kostiček, výběr témat prezentací dle individuálních požadavků objednatele.

Workshop s tématickým zaměřením na tvorbu alternativních modelů, kreativní virtuální návrh pomocí počítačového software, kolektivní realizaci navrženého díla, aj.

Prezentace atraktivních funkčních pohyblivých modelů ze stavebnice LEGO® a SEVA®.

Mobilní dětský koutek.

Mobilní MINI-OBCHŮDEK s vybranými novými stavebnicemi a dílky LEGO® a SEVA® za akční ceny.

Přednosti projektu Mobilního Vzdělávacího Centra:

Stimulace rozvoje dětí se zaměřením na podporu rozvoje dětské fantazie, kreativní tvorby, řeči, prostorové a pravolevé orientace, dovedností četby, matematických, technických a přírodovědných představ.

Osvojení činnosti směřující k získání a zdokonalení kreativních schopností a vlastností dítěte.

Zvýšení citlivé motoriky prstů i rukou dítěte k zajištění efektivních výsledků v tvorbě s kostičkami Lego®.

Rozšiřování dětské fantazie v teoretické i praktické rovině.

Dlouhodobá spolupráce s pedagogy a odborníky.

Nabídka je určena pro:

Doplnění školní výuky dětí v kolektivu v rámci výukových předmětů "Kreativní výchova" nebo "Praktické činnosti".

Mimoškolní zájmové aktivity.

Příměstské dětské tábory.

Individuální skupiny dětí školního věku.

Instituce, ve kterých je realizován projekt putovní výstavy "Svět kostiček".

Technická podpora:

Kvalitní ozvučení prostor mobilní zvukovou aparaturou, mikrofony. Audio-vizuální technika, projektor a mobilní plátno.

Ceník jednotlivých kurzů a dalších služeb z nabídky Vám bude zaslán dle zájmu na základě individuálních požadavků. Kontaktujte nás pomocí webového formuláře nebo na e-mailové adrese: svetkosticek@svetkosticek.cz.