Svět kostiček® a kostičky stavebnice LEGO®

Základ výstavy tvoří tematická rozmanitost exponátů umístěných jednotlivě ve vitrínách nebo na velkoplošných dioramatech, kde jsou součástí tematických celků, např. města. Výstavu doplňuje plnohodnotný dětský koutek, vybavený pro nejmenší návštěvníky kostičkami Lego Baby Primo®Lego Duplo® s vláčkodráhou a děti starší tří let si mohou stavět z kostek Lego Classic® (Basic).

Součástí nabídky je i další doprovodný program, který je nabízen pouze při rezervaci termínu uskutečnění a rozsahu bodů programu, do kterého patří například workshop s tématem "stavba alternativních modelů, přednáškový cyklus o projektu Svět kostiček® a tvorbě AFOLů z celého světa (AFOL = the Adult Fan of Lego, v českém jazyce dospělý fanoušek stavebnice Lego), nebo také výukový seminář o tvorbě modelů ze stavebnice LEGO® od "MOC" (MOC = My own Creation, nebo-li má vlastní tvorba) vlastního virtuálního návrhu v počítačových programech přes nákup jednotlivých dílků, až po samotnou realizaci díla.

Expozice výstavy je složena z rozsáhlé sbírky továrních setů (ze sortimentu společnosti LEGO® za posledních téměř 40 let její produkce) a z vlastní i převzaté tvorby stavitele, sběratele, zároveň autora a hlavního koordinátora projektu putovní výstavy Svět kostiček®, který je členem československého fóra "kostky.org", kde se představuje pod přezdívkou Peesko®. Dále výstavu rozšiřují exponáty přizvaných dalších vystavovatelů, stavitelů a sběratelů a zároveň členů i nečlenů československého fóra "kostky.org", jejichž vlastní i převzatá tvorba i části sbírek tematicky vytváří, díky úzké a vstřícné spolupráci, ucelenou tvář celé výstavy.

Jaká je naše přidaná hodnota?

O tvorbě a sbírkách vystavovatelů se mohou návštěvníci výstavy dozvědět více informací z čestných posterů, které jsou vyvěšeny na zdech jednotlivých výstavních prostor. Projekt výstavy "Svět kostiček" také vstřícně spolupracuje i s regionálními vystavovateli, jejichž exponáty z řad továrních setů a jejich tvorby splní striktně daná kritéria ze strany autora výstavy. Vystavovatelé jsou honorováni za zapůjčení svých sbírek a vlastní tvorby pouze ze strany autora výstavy dle ujednání. Velikost jednotlivých exponátů je prioritně volena dle velikosti expozičních ploch, ale také je zohledněna vzhledem k transportu
do expozičních prostor.

Projekt není sponzorsky ani jinak podporován společností LEGO® výroby a distribuce v Kladně, ani společností Lego Trading, zastupující dánskou společnost Lego v ČR a SR, ani jinou další institucí (např. muzeum Lega v Praze, soukromé muzeum v Táboře, Lipno Point, "kostky.org" atd.). Jedná se o samostatný projekt, financovaný a podporovaný pouze ze strany autora výstavy Svět kostiček®, která je autorem i ostatními vystavovateli instalována a deinstalována výhradně v jejich osobním volnu.

V jaké cenové relaci se pohybujeme?

Výše vstupného je nastavena tak, aby pokryla náklady spojené s přípravou a provozem výstavy (tisk a distribuce reklamy, úklid, obsluha, ostraha, zabezpečení objektu a expozičních prostor - kamerový systém, čidla a jiné bezpečnostní prvky, pravidelnou údržbu exponátů, nájem expozičních ploch a prostor, osvětlení, vytápění). Pro vášnivé příznivce stavebnice LEGO® finančně příznivá výše vstupného také nabízí možnost opakované návštěvy a možnost využití komfortní herny.

Návštěvníci si mohou v průběhu výstavy Svět kostiček® zakoupit v mini-obchůdku z vybraných druhů stavebnice Lego, které jsou - dle ujednání zajištěny nezávisle jiným regionálním prodejcem za ceny stanovené z jeho strany. Pokud projekt výstavy Svět kostiček® prodej stavebnice Lego nabízí, miniobchůdek k této výstavě ze strany tohoto projektu je vždy viditelně označen svým logem Svět kostiček®.

Zaujali jsme Vás?

Chtěli byste znát požadavky a podmínky k realizaci expozice právě ve vaší instituci? Pokračujte prosím zde.

 

Změna nabídkového portfolia vyhrazena.