O projektu Svět kostiček®

...jedná se o ucelený koncept realizací unikátních putovních expozičně - herních výstav, složených z exponátů a modelových scenérií sestavených ze standardních dílů stavebnic LEGO®SEVA®, CHEVA®VARIANT, GECCO, ROTO, BLOK, VARIANT a jiných plastových a polytechnických stavebnic. Nabídka našeho portfolia je určena přednostně kulturnímu odvětví státního i soukromého sektoru, např. regionálním institucím, jako jsou muzea, hrady, zámky, kulturní domy, ale také vyzvané jednorázové vícedenní akce (veletrhy, COMIC CONy, festivaly aj.).

Portfolio nabízí realizaci jak samostatné výstavy o expozičně - herní náplni jedné obchodní značky polytechnické stavebnice LEGO®SEVA®CHEVA®, tak expozičně - herní náplně v kombinaci více obchodních značek polymerických stavebnic v rámci konceptu akce "Kostičkofest", a to pro krátkodobé (min. 3 týdny trvání) i střednědobé uskutečnění akce (min. 2, optimálně 3 měsíce trvání a více). Každá termínová realizace výstavy je pečlivě individuálně připravována "na míru" - dle požadavků, prostorových možností, velikostí expozičních ploch a dalších důležitých kritérií každé instituce, která si s časovým předstihem rezervuje termíny k přípravě a realizaci výstavy.

Řídíme se heslem "Chcete být šťastní? Dělejte to, co milujete, baví Vás to a vidíte v tom potenciál, cíle a výzvy! Nenechte se v tom ničím a nikým omezovat!" Naším posláním je pokořovat nové výzvy, nové cíle, nová odhodlání a překonávat stále vyšší překážky. Naší práci děláme s výjimečným přístupem, trpělivostí odhodláním a vášní. Děláme, co mě baví a z čeho mají užitek ostatní, napříč všemi generacemi. Klademe maximální důraz na rozvoj a inspiraci všech, kteří naše výstavy navštíví a zejména ty nejmladší, které pomáháme inspirovat a rozvíjet pomocí kreativního učení.

Co můžete očekávat?

Více konkrétních informací o workshopech, přednáškách, prezentacích a Vzdělávacím centru projektu Svět kostiček®, naleznete po kliknutí na jednotlivá loga projektů níže.

Jaké jsou požadavky a podmínky k realizaci expozice?

Jedním z hlavních a nejdůležitějších požadavků je včasná rezervace a potvrzení volných termínů realizace výstavy Svět kostiček® pomocí níže uvedeného webového formuláře nebo e-mailové adresy. Dále také propagace výstavy pomocí plakátů, místního tisku, webu případně regionální reklamy. Na všech propagačních materiálech musí být uvedena loga projektů dle podmínek níže a odkaz na webové stránky www.svetkosticek.cz.

Loga, která je možné využít, naleznete ke stažení na informační stránce Pro média a instituce. Není dovoleno je jakýmkoliv způsobem upravovat nebo modifikovat. Striktní je také používání názvu Svět kostiček® v textové i grafické podobě, jiný název není povolen.

Neméně důležité je zajištění dostatku vitrín, stolů a dalších expozičních a prezentačních ploch. Více informací naleznete v Expozičním formuláři, který obdržíte na základě vaší poptávky. V případě absence vitrín a stolů alternativním řešením je individuální návrh a realizace velkoplošných dioramat ze systému EURO palet a OSB desek. Tento materiál zajišťuje objednavatel epozice sám dle našeho individuálního návrhu prostorového řešení expozice.

  

Zajištění dostatečných bezpečnostních opatření expozice před poškozením a odcizením. Prostory pro realizaci výstavy musí být hygienicky nezávadné, dostatečně osvětlené a osluněné.

V případě vernisáže nebo derniéry výstavy je potřebné zajistit kapacitně prostory pro návštěvníky, projektor, projekční plochu a příp. ozvučení akce - individuální ujednání.

Zaujali jsme vás?

Chtěli byste si objednat právě tu Vaší realizaci unikátní výstavy projektu Svět kostiček® "na míru"? Kontaktujte nás standardní objednávkou pomocí webového formuláře nebo na e-mailové adrese: svetkosticek@svetkosticek.cz a požádejte o zaslání Objednávkového a Expozičního formuláře - podklady potřebné pro tvorbu individuálního návrhu na realizaci expozice „na míru“ připravené ze strany projektu Svět kostiček®.

Využít můžete objednávku přes elektronické tržiště TENDERMARKET. Generace zakázky ze strany zadavatele dle sjednaných podmínek pro dodavatele:

Identifikátor: D00040131
Úřední název: Ing.arch. Petr Šimr
Doplněk k úřednímu názvu: Svět kostiček - realizace výstav ze stavebnice Lego a SEVA
Právní forma: 101 – FO podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR